Licznik odwiedzin: 12

Wymagania jakości wody chłodniczej

Wg VDI 3803

Wskaźnik jakości wody

Jednostka

Materiał mający kontakt z wodą

Stal węglowa i metale kolorowe1)

Stal węglowa, inne metale powlekane

Tworzywa sztuczne, stal Cr-Ni-Mo

Wymagania ogólne


Woda klarowna, bezbarwna, bez zawiesin

Odczyn pH2)

-

7,5-8,5

Ogólne zasolenie

mg/l

< 1800

< 2100

< 2500

Przewodnictwo elektryczne

uS/cm

< 2200

< 2500

< 3000

Wapń

mg/l

> 20

-

Twardość węglanowa

°dH

< 4

Twardość węglanowa przy stabilizacji chemicznej3)

°dH

< 20

Chlorki4)

mg/l

< 200

< 250

< 400

Siarczany4)

mg/l

< 325

<  400

< 600

Utlenialność (KMnO4)

mg/l

< 100

Liczba bakterii w 1ml

-

Możliwie < 100005)

1) Instalacja mieszana.

2) Przy stosowaniu chemikaliów kondycjonujących optymalna wartość pH może leżeć poza podanym zakresem.

3) Stabilizacja przy użyciu fosforanów organicznych i środków dyspergujących, w zależności od działania stabilizującego 

    możliwe również wyższe stężenie.

4) Przy stosowaniu inhibitorów dopuszczalne są w szczególnych przypadkach wyższe stężenia (zalecana kontrola

    korozyjności).

5) W razie wzrostu liczby bakterii ponad 100000/ml konieczne jest zastosowanie biocydu (dawki uderzeniowe)