Licznik odwiedzin: 10

Wymagania jakości wody dla kotłów parowych

Wg  VDI 2035 (uzależnione indywidualnie od wymagań producenta kotłów)

WYMAGANIA DOTYCZACE WODY ZASILAJACEJ

Wskaźnik jakości wody

Jednostka

Dopuszczalne nadciśnienie robocze

? 1 bar

1 ? 22 bar

Wymagania ogólne


Woda klarowna, bezbarwna, bez zawiesin

Odczyn pH1)

-

>9

Przewodnictwo elektryczne1)

uS/cm

Miarodajne tylko dla wody kotłowej

Suma soli metali ziem rzadkich (Ca2+ + Mg2+)

mmol/l

< 0,015

< 0,010

Twardość ogólna

°dH

< 0,1

< 0,05

Tlen

mg/l

< 0,1

< 0,02

Dwutlenek węgla związany

mg/l

< 25

< 25

Żelazo ogólne

mg/l

-

< 0,05

Miedź

mg/l

-

< 0,01

Utlenialność (KMnO4)

mg/l

< 10

< 10

Oleje, smary

mg/l

< 3

< 1

1) Pomiar wykonywany przy temperaturze 25 °C.

WYMAGANIA DOTYCZACE WODY KOTŁOWEJ

Wskaźnik jakości wody

Jednostka

Dopuszczalne nadciśnienie robocze

? 1 bar

1 ? 22 bar

Wymagania ogólne


Woda klarowna, bezbarwna, bez zawiesin

Odczyn pH1)

-

8,5-11

10,5-12

Przewodnictwo elektryczne1)

uS/cm

< 5000

< 8000

Zasadowość ?p?

mmol/l

1-8

1-12

Fosforany

mg/l

5-20

5-20

Siarczyny

mg/l

10-30

10-30

Utlenialność (KMnO4)

mg/l

< 100

< 150

Krzemionka

mg/l

-

< 150

1) Pomiar wykonywany przy temperaturze 25 °C.