Licznik odwiedzin: 1296

Wymagania jakości wody w instalacjach klimatyzacyjnych

Wg VDI 3804

Wskaźnik jakości wody

Jednostka

Zastosowania standardowe

(biura)

Pomieszczenia do przetwarzania danych (serwerownie)

Pomieszczeń sterylnych i pomieszczeń oczyszczalni

Wymagania ogólne


Woda klarowna, bezbarwna, bez zawiesin

Odczyn pH

-

7,0-8,5

Ogólne zasolenie

mg/l

< 800

< 250

< 100

Przewodnictwo elektryczne

uS/cm

< 1000

< 300

< 120

Wapń

mg/l

> 20

-

Twardość węglanowa

°dH

< 4

Twardość węglanowa przy stabilizacji chemicznej3)

°dH

< 20

Chlorki

mg/l

< 180

-

-

Siarczany

mg/l

< 290

-

-

Utlenialność (KMnO4)

mg/l

< 50

< 20

< 10

Liczba bakterii w 1ml

-

< 1000

< 100

< 10