Licznik odwiedzin: 1311

Wymagania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

Wg  PN-85/C-04601

WYMAGANIA I BADANIA DLA WÓD OBIEGÓW KTÓRYCH

ILOŚĆ WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ < 5m3/h

Wskaźnik jakości wody

Jednostka

Woda

Obiegowa

Do napełniania i uzupełniania obiegów

Odczyn pH

-

9-10

(8,5-9,2)1)

³ 8,5

taka, aby był zachowany zakres pH dla wody obiegowej

Twardość ogólna

mval/l

£ 0,035

£ 0,02

Tlen rozpuszczony

mg/l

£ 0,05

£ 0,032)

Siarczyny

mg/l

3-5

³ 3

(30-50)3)

Fosforany

mg/l

£ 10

taka, aby nie przekroczyć zakresu dla wody obiegowej

Zawiesina ogólna

mg/l

£ 5

Substancje ekstrahujące się w rozpuszczalnikach organicznych

mg/l

£ 1

Inhibitory

mg/l

wg indywidualnych ustaleń

1) Wartości w nawiasach odnoszą się do obiegów z wymiennikami ciepła o rurkach mosiężnych lub miedzianych

2) Obowiązujące, jeśli jest stosowane odgazowanie termiczne. Próbkę pobierać przed miejscem dozowania siarczynu sodu.

3) Wartości w nawiasach odnoszą się tylko do wody do napełniania obiegu oraz konserwacji obiegu w czasie postoju

WYMAGANIA I BADANIA DLA WÓD OBIEGÓW KTÓRYCH

ILOŚĆ WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ ³ 5m3/h

Wskaźnik jakości wody

Jednostka

Woda

Obiegowa

Do napełniania i uzupełniania obiegów

Odczyn pH

-

9-10

(8,5-9,2)1)

³ 8,5

taka, aby był zachowany zakres pH dla wody obiegowej

Twardość ogólna

mval/l

£ 0,022)

£ 0,02

Zasadowość ogólna

mval/l

£ 1,4

£ 1,0

Tlen rozpuszczony

mg/l

£ 0,05

£ 0,03

Siarczyny

mg/l

3-5

³ 3

(30-50)3)

Żelazo ogólne

mg/l

£ 0,1

£ 0,05

Fosforany

mg/l

5-15

Taka, aby nie przekroczyć zakresu dla wody obiegowej

Zawiesina ogólna

mg/l

£ 5

Substancje ekstrahujące się w rozpuszczalnikach organicznych

mg/l

£ 1

Inhibitory

mg/l

wg indywidualnych ustaleń

1) Wartości w nawiasach odnoszą się do obiegów z wymiennikami ciepła o rurkach mosiężnych lub miedzianych

2) Dla eksploatacji ciągłej, dopuszcza się wartość £ 0,035 mval/l w sytuacjach awaryjnych do 24h. Pomiar prowadzić w  

    kolektorach wody powrotnej.

3) Wartości w nawiasach odnoszą się tylko do wody do napełniania obiegu oraz konserwacji obiegu w czasie postoju.