Licznik odwiedzin: 1291

Wymagania jakości wody dla instalacji centralnego ogrzewania

Wg  PN-93/C-04607

Rodzaj materiałów użytych w instalacji

System instalacji

Wskaźnik jakości wody

Do napełniania i uzupełniania instalacji

W instalacji

Twardość ogólna

[mval/l]

Jony agresywne

[mg/l]

Azot amonowy

[mg/l]

Inhibitor

Odczyn pH

Tlen rozpuszcz.

[mg/l]

Inhibitor

Stal –

Żeliwo

Otwarty

£ 4,0

£ 50 S(Cl-+ SO42-)

X

wg indywidualnych ustaleń

8,0-9,5

£ 0,1

wg indywidualnych ustaleń

Zamnkniety

£ 150 S(Cl-+ SO42-)

Stal –

Miedź

Zamnkniety

£ 50 S(Cl-+ SO42-)

£ 0,5

8,0-9,0

Miedź

Dowolny

X

Stal – Aluminium

Otwarty

£ 50 S(Cl-+ SO42-)

X

Zamkniety

£ 150 S(Cl-+ SO42-)

8,0-8,5

Tworzywa

sztuczne

Dowolny

X

X

X

X

X

X

X – oznacza, że wskaźnika nie określa się